رزومه

رزومه

رزومه

تعدادی از مهمترین پروژه های شرکت:

انیمیشن سد دوستی
انیمیشن مجد
انیمیشن شرکت برق
قطار شهری مشهد
مجتمع تجاری قصر طرقبه
آستان قدس رضوی
بیمارستان قلب تهران
ترمینال مسافربری مشهد
پل جهاد
پل عسگریه
پل گلبهار
بانک ملی مرکزی مشهد
برج آرژانتین تهران
مجتمع تفریحی کشتی رویای شاندیز
دفتر مهندسی عشق آباد
کاتالوگ کاشی و سرامیک
مدرسه سازی
بازسازی اطراف حرم امام رضا (ع)
سفارت ایران در ایتالیا
مجموعه فرهنگی
و صدها پروژه مسکونی و تجاری دیگر…

رزومه آموزشی شرکت:

آموزش در دانشگاه ها :

دوره های انجمن علمی معماری دانشگاه فردوسی مشهد (سال ۸۹-۸۸)
دوره های انجمن علمی معماری دانشگاه خیام مشهد (سال ۹۱-۹۰)
دوره های بسیج دانشگاهی دانشگاه آزاد مشهد (سال۸۹)
تدریس در قالب واحد کاربرد نرم افزارهای معماری دانشگاه خیام مشهد (سال۹۴)

آموزش در دفاتر مجموعه بصورت کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی :
تدریس حدودا چهارهزار هنرجو در شهرهای تهران، مشهد و کرج (سال۹۴-۸۵)

کارگاه آموزشی :

برگزاری ده ها کارگاه اموزشی در دفتر مجموعه و یا بدعوت موسسات متفرقه (سال۹۴-۹۲)
دوره های آنلاین :
برگزاری ده ها دوره ی آموزشی آنلاین (سال ۹۴-۹۲)

تهیه فایل های آموزشی :

تهیه و تولید بیش از ده ها ساعت فایل های آموزشی (سال۹۴-۹۳)

 

مشاهده دوره های آموزشی